PLEN
Kliknij aby przewinąć

Link do strony

http://www.sssystems.pl/nota-prawna/

Nota Prawna

Firma Scientific Solutions Systems prowadzi swoją działalność z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Strona internetowa Firmy Scientific Solutions Systems (http://www.sssystems.pl) zawiera treści i dokumenty chronione prawem autorskim jak również inne materiały będące pod ochroną praw autorskich.

  1. Wszelkie prawa autorskie do materiałów tekstowych i graficznych zawartych na stronie Firmy Scientific Solutions Systems - http://www.sssystems.pl i podstronach należą do Firmy Scientific Solutions Systems.
  2. Wszystkie znaki towarowe oraz logotypy jednostek naukowych i przedsiębiorstw zostały użyte tylko w celach informacyjnych, należą do ich właścicieli i są zastrzeżone i chronione wg ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
  3. Treść strony http://www.sssystems.pl wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  4. Strony wskazywane w hiperłączach (linkach) oraz odsyłacze obrazkowe, nie będące własnością Firmy Scientific Solutions Systems (http://www.sssystems.pl), są chronione prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Przed ich wykorzystywaniem należy się zapoznać z nałożonymi ograniczeniami i uzyskać ewentualną zgodę właścicieli praw autorskich.
  5. Zachęcamy, bez konieczności występowania o zgodę, do tworzenia odnośników w postaci hiperłączy (linków) do strony Firmy Scientific Solutions Systems (http://www.sssystems.pl), lub jej podstron, w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do ich pochodzenia.
  6. Nie jest dopuszczalne ustanawianie hiperłączy (linków) do strony Firmy Scientific Solutions Systems (http://www.sssystems.pl), lub jej podstron, jeżeli opis, kontekst czy sposób umieszczenia linku mógłby wprowadzać w błąd, przedstawiał serwis w niekorzystnym świetle lub naruszał dobre imię bądź inne prawem chronione dobra właściciela lub osób trzecich.
  7. Nie jest dopuszczalne umieszczanie linków do strony Firmy Scientific Solutions Systems (http://www.sssystems.pl) na stronach naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
  8. Informacje prezentowane na stronach witryny Firmy Scientific Solutions Systems (http://www.sssystems.pl) służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały przygotowane w oparciu o źródła uznane przez Firmę Scientific Solutions Systems za rzetelne i wiarygodne oraz według naszej najlepszej wiedzy.
DO GÓRY