PLEN
Kliknij aby przewinąć
 • Czym Scientific Solutions Systems wyróżnia się spośród konkurencyjnych firm oraz ich ofert?

  Kompleksowość podejścia, profesjonalizm, zaangażowanie i chęć sprostania wymaganiom Klientów – to cechy nieosiągalne w firmach o małym doświadczeniu, które budowały swoje doświadczenie w oparciu o kolorowe czasopisma poświęcone komputerom. Nasze podejście nie jest również „popularne” w kręgach biznesowych, gdzie królują pojęcia target, biznesplan, zysk  - oczywiście czynniki finansowo-rynkowe są ważne, jednak dla nas największym kapitałem jest Klient, Jego satysfakcja oraz wyrazy uznania, które budują w nas poczucie dobrze spełnionego zadania.

  Firma wewnętrznie również uznaje, iż największym kapitałem wewnętrznym nie są komputery i sprzęt, lecz pracownicy i ich satysfakcja. Nasze podejście może wydawać się „dziwne” z punktu widzenia prowadzenia biznesu nakierowanego na zysk i sukces – uważamy, że Nasze podejście w tej kwestii pozwala je osiągnąć nie jako cel sam w sobie, lecz jest pochodną naszych działań.

 • Do kogo kierują Państwo swoją ofertę?

  Grupą odbiorczą, do której kierowana jest nasza oferta to tzw. rynek klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). W naszym portfolio są realizacje „zwykłych PC’tów” oraz wysokospecjalistycznych komputerów, stacji obliczeniowych oraz klastrów. Nasi pracownicy projektowali, budowali i zarządzają sieciami o przepływnościach od kilku Mbit/s do sieci o szkielecie opartym o łącza 10 GBit, obsługujące od kilku do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników.

 • Jakie są najważniejsze wartości dla Scientific Solutions Systems?

  Najważniejsza dla Nas jest BEZKOMPROMISOWA JAKOŚĆ. To ona jest dla Nas największą wartością i wokół niej budujemy całą Naszą Firmę. Jakość przekłada się na skuteczność i satysfakcję Klienta oraz Naszą.

  Sprawność, rzetelność i satysfakcja są motorem budowania marki oraz pozyskiwania rzeszy zadowolonych Klientów – stąd tylko krok do sukcesu finansowo-rynkowego.

 • Jakimi zasadami kieruje się Scientific Solutions Systems?

  Firmę traktujemy jako Nasze wspólne dobro oraz platformę do rozwoju, doskonalenia, a w dalszej perspektywie jako źródło dochodu czy utrzymania. Firma postrzega swoich pracowników oraz Klientów jako największe dobro i kapitał.

  Chęć wykonania powierzonych nam prac zgodnie z założeniami lub wyobrażeniem klienta czasem wymusza na Nas działania „nieekonomiczne” – oczywiście nie stosujemy praktyk dampingowych – zdarza się, iż czas wymagany do realizacji pewnych zadań znacznie przekracza założenia, lecz takie odosobnione sytuacje są również dla Nas źródłem bogatego doświadczenia. Doskonałość i perfekcja nie powstają z próżni - inwestujemy swój czas oraz wysiłek w szkolenia i praktyki.

 • Czy Scientific Solutions Systems podejmuje się wszystkich wyzwań i realizuje wszystkie zlecenia?

  Nie podejmujemy się realizacji takich zadań, co do których nie posiadamy wiedzy, doświadczenia bądź potencjału koniecznego do wykonania projektu.

  Nie realizujemy zleceń, w których Nasze oszacowanie kosztów i nakładów pracy drastycznie różni się od oczekiwań Klienta.

  Nie realizujemy również zleceń, w których warunki ekonomiczne powodują utratę jakości – podpisujemy się pod każdą realizacją.

 • Czy w związku z tak ścisłym podążaniem za jakością Scientific Solutions Systems nie używa najdroższych rozwiązań?

  Wyznajemy zasadę „oszczędnego myślenia i działania” zbliżonego do Lean Six Sigma. Mamy świadomość, iż jest to pojęcie bardzo „finansowo-marketingowe” – lecz czy nie warto czerpać z wartościowych źródeł niezależnie od pochodzenia?

  Stosujemy rozwiązania sprawdzone, niekoniecznie najdroższe, lecz najlepsze z punktu widzenia możliwości i jakości w do ceny. Takie podejście daje optymalne wyniki ekonomiczne, bardzo przewidywalny nakład pracy konieczny aby uzyskać zamierzony efekt, oraz wysoką jakość rozwiązań.

  Oczywistym jest, iż komponenty renomowanych producentów „gwarantują” dobrą jakość z racji restrykcyjnych norm produkcyjnych, kontroli jakości i dedykowanych laboratoriów badawczo-wdrożeniowych. Stosujemy takie rozwiązania, jeśli są korzystne finansowo dla Klienta, lub jeśli dodatkowe warunki (np. rodzaj gwarancji i sposób jej realizacji) w konkretnym przypadku przemawiają na korzyść takiego rozwiązania.

 • Jak Scientific Solutions Systems traktuje wsparcie Klienta?

  Staramy się zapewniać kompleksowe wsparcie Naszym Klientom. Nie traktujemy tego jako „zawracanie głowy”, bądź formę niewygodnego zobowiązania – wręcz przeciwnie – staramy się odciążać Klientów i wspierać Ich w zakresie dostarczonych rozwiązań.

  Pozytywne relacje budujemy nie tylko w oparciu o ekonomię procesu zakup-sprzedaż – uważamy, iż poczucie bezpieczeństwa i opieki ze strony SSSystems przyczynia się do zwiększenia zaufania do Nas i propagacji dobrej opinii.

  Formą wsparcia Klienta jest również monitorowanie Jego satysfakcji. Staramy się również w określonych interwałach czasu przeprowadzać czynności konserwacyjne, aby przedłużyć funkcjonowanie dostarczonych rozwiązań (jeśli tylko nie wpływa to na inne warunki realizacji zlecenia, np. nie wyłącza gwarancji producenta). Oferujemy również wsparcie w zakresie rozbudowy oraz modernizacji dostarczonych systemów i usług.

 • Jak Scientific Solutions Systems traktuje czynności serwisowe?

  Nie można w 100% wyeliminować ryzyka usterki bądź awarii. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji staramy się zminimalizować jej wpływ na działanie dostarczonych systemów poprzez natychmiastową diagnostykę oraz priorytetowe podjęcie działań serwisowych.

  W każdym przypadku czujemy się odpowiedzialni za niepełną funkcjonalność dostarczonego rozwiązania – staramy się, tak szybko jak to możliwe, przywrócić pełną funkcjonalność oraz w miarę możliwości zrekompensować dyskomfort powstały wskutek zaistnienia takiej sytuacji.

  Jeśli nie istnieje możliwość naprawy uszkodzonego komponentu staramy się go wymienić na nowy o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych lub jeśli to niemożliwe proponujemy przywrócenie funkcjonalności w największym możliwym zakresie oraz informujemy o możliwości rekompensaty finansowej.

 • Jak Scientific Solutions Systems traktuje kwestię gwarancji i rekojmii?

  Staramy się, aby te dwa pojęcia były jedynie hasłami, które są wymagane formalno-prawnie lub wyznaczane dobrą praktyką handlową.

  Rygorystyczne testy przed oddaniem rozwiązań do eksploatacji pozwalają z dużym prawdopodobieństwem wykryć i wyeliminować wady fabryczne, uszkodzenia transportowe lub inne, które mogłyby ograniczać funkcjonalność oferowanych rozwiązań.

  Testujemy nawet elementy, które potencjalnie są „bezawaryjne”. Nie klasyfikujemy systemów pod kątem ich potencjalnego zastosowania – z taką samą starannością traktujemy laptop biznesowy, komputer stacjonarny kupiony jako prezent dla dziecka, czy klaster obliczeniowy – każdy z nich musi móc pracować pod maksymalnym obciążeniem i jest testowany w taki właśnie sposób.

  Jeśli jednak pomimo testów sprzęt ulegnie awarii, zastosowanie znajduje odpowiedź na poprzednie pytanie.

 • Jak Scientific Solutions Systems traktuje kwestię reklamacji?

  Według często spotykanych praktyk, reklamacja to kłopotliwa sytuacja w prowadzeniu biznesu, wymagająca dodatkowego nakładu czasu i środków. Zdarza się, iż firmy niechętnie realizują reklamacje – szczególnie te, nie wynikające z nieprawidłowego działania dostarczonego elementu, systemu bądź usługi.

  Staramy się utrzymywać  maksymalny profesjonalizm w kontaktach z Klientami podczas wymiany informacji. Zmniejsza to do minimum nieporozumienia w postaci niedookreślenia zakresu czynności, które muszą zostać wykonane, aby zrealizować zlecenie bądź wykonać usługę.

  Staramy się informować i instruować nawet niedoświadczonych Klientów co do możliwości, konfiguracji oraz dostępnych opcji przy realizacji zlecenia. Każde zamówienie jest akceptowane przez Klienta w formie pisemnej lub elektronicznej.

  Żelazną zasadą działania Naszej Firmy jest pobieranie opłat/wynagrodzenia za wykonaną pracę, po jej wykonaniu oraz sprawdzeniu poprawności działania, chyba, że zlecenie jest wieloetapowe i umowa pomiędzy Stronami stanowi inaczej.

  W przypadku obiektywnego stwierdzenia zasadności reklamacji (np. niedoinformowania Klienta, niemożności wykonania zlecenia z powodów leżących po stronie SSSystems) staramy się naprawić niedogodności powstałe w wyniku zaistniałej sytuacji.

  Jako ostateczność traktujemy uciekanie się do czynności prawno-egzekucyjnych – uważamy, iż większość sytuacji można rozwiązać na zasadzie kompromisu i umowy pomiędzy Stronami.

 • W jaki sposób Scientific Solutions Systems chroni prywatność Klientów?

  Nasza Firma przykłada szczególną wagę do bezpieczeństwa oraz poufności zarówno danych osobistych Klientów jak i szczegółów finansowych oraz realizacyjnych  przeprowadzanych transakcji - niezależnie od tego czy Klient jest odbiorcą indywidualnym, przedsiębiorstwem, czy innego rodzaju podmiotem. Szanujemy Państwa prywatność i dbamy o jej ochronę, pomimo iż wiele dużych firm oraz producentów sprzętu komputerowego wbrew prawu wymaga podania danych Klienta Końcowego w celu przygotowania dla Niego oferty - NIE UDOSTĘPNIAMY DANYCH KLIENTA KOŃCOWEGO bez wyraźnej zgody z Jego strony. Ciągle staramy się poprawiać sprzętowe i programowe systemy zabezpieczeń, aby sprostać rosnącym zagrożeniom bezpieczeństwa danych.

DO GÓRY